Mostostal Zabrze Nieruchomości Sp. z o.o. oferuje właścicielom nieruchomości profesjonalne zarządzanie w zakresie:

 • nadzór nad realizacją okresowych przeglądów i kontroli technicznych oraz
 • prac konserwacyjnych,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • powiadamianie użytkowników nieruchomości o nieprawidłowościach w eksploatacji nieruchomości,
 • nadzór nad firmami zewnętrznymi w zakresie realizowania zapisów umów
 • dotyczących utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni, odśnieżania, obsługi technicznej, konserwacji bieżącej, ochrony p.poż., monitoringu obiektów oraz obsługi prawnej,
 • weryfikacja umów z firmami obsługującymi nieruchomość,
 • optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomości ,
 • optymalizacja kosztów dostarczanych mediów (zmiany zapisów umów, zmiana dostawców, obniżanie/podwyższanie zamówionych mocy, dopasowywanie taryf),
 • doradztwo i konsultacje w zakresie zarządzania nieruchomościami dla właścicieli i zarządców nieruchomości,
 • optymalizacja sposobów wykorzystania nieruchomości (wykorzystanie części wspólnej tj. teren zewnętrzny, powierzchnie wewnętrzne, elewacje, dachy),
 • profesjonalne przejmowanie nieruchomości do zarządzania,
 • opieka nad lokalami wynajętymi przez właścicieli nieruchomości,
 • protokolarne przekazywanie lokali najemcom,
 • odbiór lokali po zakończonym najmie i dokonywanie cesji umów na właścicieli (energia elektryczna, gaz),
 • weryfikacja zapisów umów najmu oraz ich aneksowanie,
 • cykliczne rozliczenia dla najemców,
 • cykliczne sprawdzanie płatności i windykacja należności od nierzetelnych najemców,
 • zlecanie przeglądów technicznych i konserwacyjnych w lokalach (np. klimatyzacji, inst. ppoż. itp.),
 • usuwanie awarii oraz naprawa instalacji i urządzeń wewnątrz lokalu.