Zarząd firmy

Prezes Zarządu
Dariusz Pietyszuk

Wiceprezes Zarządu
Leszek Michta