Zarząd firmy

Prezes Zarządu
Dariusz Pietyszuk

Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Operacyjnych
Marcin Rybkowski