Nieruchomość gruntowa niezabudowana Zabrze Mikulczycka 21a

Położenie:
Zabrze, ul. Mikulczycka 21

Powierzchnia:
12,404m2

Właściciel:
Skarb Państwa – użytkownik wieczysty MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Dane geodezyjne:
Działki nr od 334/26 do 347/26 m2 (za wyjątkiem 346/26) wpisane do księgi wieczystej GL1Z/00010856/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zabrzu.

Opis nieruchomości:
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu. Nieruchomość położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 88 Sąsiedztwo stanowią inne zakłady przemysłowe grupy MZH, Huta Zabrze, Odlewnie Zabrzańskie.

Przeznaczenie terenu i klasyfikacja gruntów:
Tereny mieszkaniowe typu jednorodzinnego 1.5TMD oraz komunikacja obsługowa wewnątrz jednostek urbanistycznych.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Zabrze Mikulczycka 21b

Położenie:
Zabrze, ul. Mikulczycka 21

Powierzchnia:
39,391m2

Właściciel:
Skarb Państwa – użytkownik wieczysty MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Dane geodezyjne:
Działki nr 12/3, 12/27, 197/28, 211/26, 295/26, 296/26, 297/26 wpisane do księgi wieczystej GL1Z/00010856/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zabrzu.

Opis nieruchomości:
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu. Nieruchomość położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 88 Sąsiedztwo stanowią inne zakłady przemysłowe grupy MZH, Huta Zabrze, Odlewnie Zabrzańskie