Podstawowym zakresem działalności spółki Mostostal Zabrze Nieruchomości Sp. z o.o. jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

Spółka powstała w toku prowadzonego procesu reorganizacji i optymalizacji majątku GK MZ, zgodnej z przyjętymi kierunkami rozwoju GK MZ na lata 2018-2020 i przejęła rolę podmiotu zarządzającego nieruchomościami całej Grupy.